söndag 7 februari 2010

Jämlikhetsanden - årets viktigaste bok!

Den 6 februari var Richard Wilkinson, en av författarna till boken "Jämlikhetsanden", i Stockholm och presenterade sin forskning. Mötet på ABF-huset var extremt välbesökt. Det fick flyttas till den största lokalen, Z-salen, som blev mer än fullsatt med uppskattningsvis 500 entusiastiska deltagare.

Wilkinson, som är en av världens ledande folkhälsoforskare, har jobbat länge tillsammans med sin medförfattare Kate Pickett kring hälsa och jämlikhet. Detta är den tredje boken i ämnet och de har skrivit en lång rad artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Det som har hänt är att huvudtesen i boken har fått ökad vetenskaplig tyngd. Det finns ett direkt och välbelagt samband mellan ojämlikhet, social stress och dålig hälsa. Ojämlika samhällen är helt enkelt ineffektiva, människor mår dåligt, jobbar sämre, skola och utbildning fungerar dåligt och kriminaliteten ökar kraftigt.

I utvecklade industrisamhällen är det inte storleken på BNP eller hur mycket pengar man lägger ner på sjukvård som är avgörande för befolkningens hälsa. Viktigare är graden av jämlikhet och solidariteten mellan människor.

Sverige har, jämfört med andra industriländer, haft en bra folkhälsa och små sociala problem. Det sammanhänger till stor del med en välfärdspolitik som omfördelat inkomster från rika till fattiga och med att man sett till att breda grupper fått tillgång till utbildning och sjukvård.

Tyvärr börjar detta tillhöra historien. Sedan slutet av 1980-talet har inkomstklyftorna ökat även hos oss. Det sammanhänger med att nyliberala tankegångar fick fotfäste både inom socialdemokratin och borgerligheten. Man övergav målet med full sysselsättning och prioriterade låg inflation. Skattesänkningar prioriterades framför välfärd och marknadskrafterna fick allt större utrymme.

Nu börjar vi tydligt se hälsoeffekterna av denna samhällsförändring. Det är framför allt ungdomarna som drabbas. Den psykiska ohälsan har fördubblats sedan slutet av 1980-talet. Också dödligheten ökar för första gången i modern tid bland unga män.

Boken Jämlikhetsanden knyter samman vetenskap och politik. Vänsterpartiet borde ta till sig bokens budskap. Idag är det inte ekonomisk tillväxt som skapar ett bättre samhälle - idag är det istället viktigare att vi jobbar för ekologisk och social hållbarhet. Ett sådant samhälle kräver med nödvändighet ekonomisk jämlikhet och en generell välfärd som befrias från marknad och vinstintressen. Kan Vänsterpartiet förmedla visionen om ett sådant samhälle skulle vi både bli ett starkare parti och få en drivande roll i ett rödgrönt samarbete.

Läs Jämlikhetsanden - det är en lysande bok.