onsdag 6 oktober 2010

Reinfeldt avskaffar folkhälsan

Regeringsförklaringen som lämnades igår är ett illavarslande dokument. Folkhälsa, som tidigare varit ett självklart politikområde, utelämnades helt. Vi har inte längre någon folkhälsominister.
Maria Larsson är visserligen kvar i regeringen, men nu med titeln barn- och äldreminister.
Alliansregeringen avskaffade inte folkhälsopolitiken helt under sin förra mandatperiod. Man lade fram en proposition "En förnyad folkhälsopolitik" som i hög grad överförde ansvaret för hälsan från samhället till individen. Är man nu beredd att ta ytterligare ett steg på vägen?
Intressant nog slutar regeringen tala om folkhälsa samtidigt om vi börjat få en debatt om ojämlikhet som en av de viktigaste orsakerna till att människor mår dåligt. Det är uppenbart en diskussion som regeringen vill förtränga.