onsdag 20 april 2011

Vädret blir varmare men sjuklvårdsklimatet kallare!

Härligt lyser vårsolen. Påsken nalkas med lediga dagar och förhoppningsvis mycket sol. Allt känns lättare och livslustarna vädrar morgonluft. Detta hindrar dock inte borgerliga sjukvårdspolitiker att fortsätta sin revolution för att göra vården mer marknadslik, kundanpassad och vinstorienterad. Nu ska även viss sjukhusvård göras om till kundvalssystem. När socialminister Göran Hägglund tvekar att införa s k LOVE, dvs fri etableringsrätt även för sjukhusvård, då tvekar inte borgarna i landstinget.Vilka verksamheter som ska äventyras på detta sätt ska nu utredas. Men följden blir att inom dessa verksamheter kommer inte längre Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att kunna beställa si och så många ingrepp eller operationer av t ex Akademiska sjukhuset. Nu blir det att betala till dem som "kunderna" dvs patienterna valt. Det är ett system som gynnar de redan starka och välutbildade medan det kommer att missgynna de med stora eller permanenta vårdbehov. Men det är ju det som är tanken med moderat sjukvårdspolitik. Var och en sköter sitt.

Trots detta en riktigt Glad Påsk önskar Sören

torsdag 14 april 2011

Varför ska det upphandlas röntgen?

Med anledning av min tidigare blogg så säger Erik Weiman (M) till Radio Uppland att landstingsstyrelsen där han är ordförande inte har med upphandlingen att göra, det sköts av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det är formellt riktigt men jag tror att få medborgare eller företagare vet hur landstinget organiserar sin verksamhet. Vad de vet är att landstinget ska upphandla röntgen och Erik Weiman är landstinget främste företrädare. Därför är hans agerande högst klandervärt. Den stora frågan inför måndagens beslut är väl -Varför ska landstinget upphandla röntgen? Det finns i beslutsunderlaget inget om behoven utan det står "...innebär en möjlighet för exempelvis vårdcentraler i länet att remittera till extern leverantör". Landstingsrådsberedningen har igår hört chefen för lasarettet i Enköping säga att de har överkapacitet på röntgen. Vi har röntgen i Tierp och i Östhammar, visserligen bara vanlig röntgen, s k slätröntgen, men ändå viktiga för de ligger nära patienterna. Landstinget har inte behov av ytterligare röntgen. På sikt ser jag en stor fara i att verksamheterna både i Tierp och Östhammar kommer att läggas ned. Vem tjänar på det? Möjligen uppsalaborna men inte de som bor i norra länsdelen. Upphandlingen syftar helt uppenbart till att det nystartade privata företaget Medicinsk Röntgen AB ska få avkastning på sin stora investering genom att landstinget börjar köpa av dem.

tisdag 12 april 2011

Vem tjänar Erik Weiman?

Fredagen den 8 april 2011 invigde Medicinsk Röntgen AB sin verksamhet i Samariterhemmets lokaler här i Uppsala. Lokalerna hyrs via landstinget i andra hand eftersom Diakonistiftelsen äger fastigheten. I övrigt finns inga kopplingar och inga avtal med landstinget. Däremot finns ett förslag från landstinget att upphandla öppenvårdsröntgen via ramavtal med leverantörer. En god gissning är att detta är riggat för att Medicinsk Röntgen AB ska få landstinget som kund. Det anmärkningsvärda är att på invigningen deltog Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande, med tal och bandklippning! Varför? Vad fanns det för skäl för Erik W delta som invigare av en privat aktörs verksamhet. En verksamhet som bör betraktas som en konkurrent till landstingets radiologi. En verksamhet som med största sannolikhet kommer att inlämna anbud på den upphandling som landstinget ska göra. Vilka kopplingar ska man dra av detta? Hur kommer andra intressenter att se på detta? Var ligger Erik Ws lojalitet? Vem tjänar Erik W egentligen? Återigen ett omoget uppträdande av Erik Weiman.

måndag 11 april 2011

Snäv demokrati- och kultursyn.

Så var då fullmäktigemötet över. Vänsterpartiets motion om kultur på recept och stöd till forskning återremitterades för att avvakta resultat från de av Social- och Kulturdepartementen delfinansierade projekten i skåne och Västerbotten, samt remissvar från Akademiska sjukhuset. I debatten framförde Anna-Karin Klomp (KD) (ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen) att oavsett vad dessa projekt redovisar för resultat kommer majoriteten ändå att föreslå avslag på motionen därför att det är svag eveidens för att kultur i vården är till gagn för patienterna. Det är ett märkligt yttrande. Dels är det ett rent förakt för landstingsfullmäktiges beslut om återremiss och dels är man alltså inte beredda att lyssna på nya eventuella rön. Tänk om det visar sig att kulturaktiviteter på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt bidrar till patienters tillfrisknande. Tänker borgarna ändå hävda ett avslag? Även en motion från S om att pröva nya arbetssätt och utveckla metoder för att tidigare och bättre bemöta äldres ohälsoproblem avslogs. Argumentationen från borgarna byggde på att allt detta görs redan eller kan göras av vårdcentralerna. Det gäller bara att profilera sig. En moderat tyckte att det finns redan ett rikt utbud i samhället i övrigt av hälsokontroller etc, så inte skulle landstinget behöva göra mer. Det gäller bara för var och en att välja! Bättre än så går det väl inte att sammanfatta borgerlig sjukvårdspolitik.

Kultur är hälsa!

Idag sammanträder landstingsfullmäktige i Uppsala. På dagordningen står bl a årsredovisningen för 2010 som visar att återigen räddas landstingets resultat av realisationsvinster medan Akademiska sjukhuset går back 225 miljoner kronor. Erik Weiman kallar det i inledningen för en positiv utveckling. Det gäller att blunda hårt för att kunna säga så. En annan fråga är en motion från Vänsterpartiet om att prova kultur på recept. Här lägger borgarna fram ett avslagsförslag utan att inhämta remissvar från Akademiska sjukhuset eller inväntar de två stora projekt som pågår i Skåne och Västerbotten, med stöd av statliga medel. Kultur i vården har funnits länge, t ex inom psykiatrin och barnsjukvården. Varför skulle man inte kunna utvidga det till att även gälla i den öppna vården och för fler patientergrupper. Är det månne borgarnas trånga syn på kulturen som något frivilligt tillval i livet om man så önskar, som gör att man säger nej till detta. Kulturaktiviteter, såväl där man är delaktig som när man mer är betraktare, kan hjälpa många att förstå samanhang, kanalisera känslor och stärka individen. Regelbunden kultur gör att man lever längre - kultur är alltså hälsosamt och läkande. Vi får se vad borgarna för fram för argument för sin trångsynthet.