tisdag 14 juni 2011

Nu ska vi bli ännu mer kunder i vården!

Som ett led i privatiseringen och försvårandet av en rationell hälso- och sjukvård, ska nu även specialistvården göras till kundvalssystem. Dvs inom delar av den vård som normalt ges på sjukhus kommer det nu att bli fri etablering för privata bolag. Sedan ska vi när vi behöver vården göra våra val och därmed styra vårdpengarna. Så ingen kommer på förhand att veta hur mycket vård de kommer att producera, vilket ju gör det svårt att planera långsiktigt. Den borgerliga majoriteten börjar med gråstarrsopreationer, ögonbottensfotografering och ljusbehandling för psoriasis men gav också i uppdrag att titta vidare på ortopedi. Detta kommer att få konsekvenser för den egna vården och är ett principiellt stort beslut. Vi har gemensamt från oppositionen (S-V-MP) tyckt att ett sådant viktigt beslut bör prövas av fullmäktige. Det framgår av Kommunallagen att just viktigare principiella frågor ska avgöras av fullmäktige, men borgarna valde att låta Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott (5 personer) avgöra hela frågan. Vi har nu riktat en framställan till landstingsfullmäktige och kräver en debatt och ev beslut i fullmäktige. Inte för att vi tror att borgarna ändrar sig, men för att debatten ska bli synlig och allmän. Det är det som kallas demokrati!