fredag 23 mars 2012

Saudiarabien och landstinget

I tisdags avslöjade Vänsterpartiet att det fanns långtgående planer på ett samarbete med Saudiarabien. I ett utkast, daterat 28 feb 2012 och adresserat till Saudiska ambassadören, föreslogs ett samarbetsavtal kring utbildning och praktik för vårdpersonal, forskning och utveckling, infektionsbekämpning, IT-tjänster i form av patientjournaler och högspecialiserad vård. Jag skrev samma dag en interpellation till landstingsstyrelsens moderate ordförande Erik Weiman , (EW). På onsdagens möte med landstingsrådsberedningen tog EW själv upp frågan om internationella frågor och meddelade att samarbetsplanerna med Saudiarabien var stoppade. Bra, då är jag nöjd i det fallet. Problemet är hur det kunde gå så långt och varför politiken inte är informerad och tar ställning i så stora samarbetsprojekt och med kontroversiella länder. Nu ska landstingsdirektören komma med ett förslag till hur vi i fortsättningen hanterar internationella kontakter och samarbetsfrågor.
Så då har vårt agerande resulterat i två goda saker; samarbetet med diktaturen i Saudiarabien är stoppat och vi får förhoppningsvis ett regelverk kring internationella frågor. Det lönar sig att agera!

torsdag 16 februari 2012

Mer besparingar och längre köer

Efter gårdagens landstingsfullmäktige kan jag konstatera att den borgerliga majoriteten fortfarande tror att befolkningsökning, ökad andel äldre, ökad vårdtyngd, långa vårdköer och behov av förebyggande vård kan lösas genom ytterligare besparingar. Signalen är glasklar. Spara mer och gör mer. För att klara vårdgarantin har Akademiska sjukhuset uppgett att de skulle behöva producera mer vård motsvarande 2000 DRG-poäng, vilket med vårt ersättningssystem är lika med 68 miljoner kronor. Detta ska jämföras med de ca 10 miljoner som nu satsas på engångsinsatser. Och detta ska jämföras med de 65 miljoner kronor Vänsterpartiet anslog till mer vård i sitt budgetförslag. Samtidigt ska Primärvården spara ytterligare 6 miljoner kronor för att klara ett avkastningskrav på 33 miljoner. Vilket ska jämföras med Vänsterpartiets budgetförslag som hade gett Primärvården 21 miljoner kronor mer att göra vården bättre.

Belöningen kanske kommer i nästa löneförhandling då de som springer fortast ska få en större andel av kakan. Tillhör du de lyckligt lottade som har en inkomst på mer än 37 000 kr så kan du öka på din pension genom löneväxling, eller köpa en bil! Visserligen minskar skatteintäkterna till landstinget men det bekymrar inte den borgerliga landstingsledningen.
Det finns en tydlig skiljelinje mellan borgarna och Vänsterpartiet och nu har den djupnat ytterligare.
Jag hoppas det blir allt mer tydligt för länsinnevånarna att borgerlig politik inte kan lösa vårdens problem och att den politiken drar isär samhället, gör oss lika värda trots olika behov. Det är allt för långt till nästa val. Men då kommer det att bli ändring, det är jag övertygad om.

onsdag 1 februari 2012

Politisk ohederlighet!

I två budgetdebatter, juni och november, samt i landstingsstyrelsen har jag frågat den borgerliga majoriteten om de tänker avskaffar det 5-procentiga avkastningskravet på vår egen primärvård (motsvarande 33 miljoner kronor). Svaren jag fått har varit jakande och med en hänvisning till tabellverket i budgethandlingarna där avkastningskravet är borttaget från finansförvaltningen. Jag invände mot detta och menade att det inte fanns något aktivt beslut som upphävde landstingsstyrelsens beslut från 2010. Jag sa vidare att det kan ju vara så att avkastningskravet finns någon annanstans i tabellverket. Majoriteten svar var att avkastniungskravet var borta.
I samband med att Produktionsstyrelsen skulle svara vår primärvårdsdirektör som anmält att han inte klarar budgeten för 2012 framgick det att beslut om resultatmål för 2012 skulle det fattas beslut om senare. På min fråga om vem som fattar ett sådant beslut blev svaret; ekonomidirektören. Senare har det framgått att ekonomidirektören redan fattat ett sådant beslut vilket bl a innebärande att vår egen primärvård ska leverera ett överskott på 33 miljoner kronor, dvs exakt samma summa som det tidigare avkastningskravet.
Jag hade alltså rätt; avkastningskravet var inte upphävt utan bytt namn och fanns dolt under Verksamheternas resultat i budgettabellen. Det kallar jag politisk ohederlighet att inte öppet redovisa detta. Varken i svaren på mina frågor, men inte heller som förklaraing i plan och budget för landstinget 2012. Dessutom är det för mig obegripligt hur man kan godkänna att ekonomidirektören fattar avgörande beslut om förvaltningsrnas budgetar. Det trodde jag låg på Produktionsstyrelsen eller möjligen landstingsstyrelsen. Ekonomidirektören har dessutom fatta beslut om resultat för Hälso- och sjukvårdstyrelsen. Undrar hur ledamöterna där känner sig? Totalt överkörda? Tur i oturen att beslutet "bara" blev ett krav på 1 miljon i överskott, men det hade ju kunnat varit mycket mer.
Förtroendet för majoriteten har om möjligt sjunkit djupare och vi kan nu prata om politisk ohederlighet.
Konsekvensen, förutom det förtroendet, är att vår egen primätvård går rejält med överskott på sin vårdcentralsverksamhet men får inte använda detta till att förbättra och anställa fler. I stället ska överskottet plus ytterligare besparingar betala Akademiska sjukhusets underskott. Vi behöver mer primärvård, inte mindre.
Jag kommer idag att lämna in två interpellationer till landstingsfullmäktige den 15 februari och delge landstingets revision dessa.