fredag 22 mars 2013

Erik Weiman (M) tog beslutet utan delegation!
När Erik Weiman sparkade landstingsdirektören gjorde han det utan att ha landstingsstyrelsens delegation för det. Det är landstingsstyrelsen som tillsätter landstingsdirektör men också avslutar anställningen. Den delegation som finns till styrelsens ordförande är att i samråd med landstingsstyrelsens presidieutskott kunna besluta om "Villkor för anställningens avslutande." Han får alltså, efter att ha samrått med sina kollegor i presidiet, besluta om villkoren men det kan inte uttydas som en rätt att avsluta själva anställningen. Men det gjorde han. Dessutom utan att ha samrått med presidiet. Jag satt själv bredvis Börje Wennberg (S) 2 vice ordf i LS, när han blev uppringd av Erik och informerades om att han sparkat sirektören. Beskedet var dessutom redan lämnat till direktören så någon rådsmån fanns överhuvudtaget inte.

Dagen efter tillsatte Erik Weiman en t f landstingsdirektör. Det finns en delegation på att ordförande får göra tillfälliga förordnanden upp till max sex månader. Dock är kravet även här att han ska göra detta i samråd med presidieutskottet vilket han inte gjorde. Han tänkte informera Börje Wennberg före tillkännagivandet men när Börje sa att han skulle vidarebefordra informationen till övriga oppositionsråd inom de rödgröna, då sa Erik nej och Börje fick inget veta. Så oppositionen fick sin information först när landstingets pressmeddelande gick ut.

Erik Weiman har tagit beslut tidigare som han inte haft delegation på men är uppenbart oförmögen att lära av sina misstag. Som jag sa i mitt förra inlägg - detta var en desperat handling av en svag ledare.

Sören Bergqvist

tisdag 19 mars 2013


 

 

Erik Weiman (M) är problemet!

När landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) nu sparkar landstingsdirektören är det bara en desperat handling av honom för att försöka visa ledarskap. Det är ingen risk att han lyckas. Hans förtroende som ledare är redan i botten och det är det som är problemet – inte landstingsdirektören. Erik Weiman talar gärna om samarbete och samförstånd men när det kommer till praktisk handling visar han upp en oförmåga och okunskap om hur man uppnår detta. Han kräver att alla kontakter ska hålla sig troget inom den s k ”linjen” och i Erik Weimans värld fattar politiken (läs: majoriteten) beslut inom stängda dörrar som tjänstemännen enbart har att verkställa. Att tjänstemän eller opposition skulle kunna tillföra något genom en kritisk granskning finns inte i hans värld. De processer han ska leda blir ostrukturerade och leder aldrig till något konkret. Det har urholkat hans ställning och med tiden har han blivit alltmer isolerad. Man undrar hur länge hans partivänner och allianskollegorna kan tolerera situationen.

Det måste vara oerhört svårt att vara tjänsteman med en sådan ledare. Kerstin Westholm har försökt att se till landstingets bästa och också lyssnat på vad man säger ute i verksamheterna. Hon har haft stort förtroende bland såväl facken som verksamhetsföreträdare. Men Erik Weiman är svag som ledare och har inte kunnat hantera situationen och nu får det konsekvenser. Tyvärr blir resultatet att det grundläggande problemet finns kvar – Erik Weiman!

Sören Bergqvist

Landstingsråd (V)