onsdag 24 augusti 2011

Fatta beslut in blanco!

Häpnadsväckande, hårresande eller tragikomiskt? Alla dessa passar in på det som hände när Produktionsstyrelsen skulle fatta beslut om vilka som ska driva butik, restaurang och caféer i landstingets lokaler. Först hade man "missat" att förfrågningsunderlaget skulle godkännas av landstingsstyrelsen. Det gjorde att poltiken inte haft möjlighet till påverkan varken vid initiering eller fastställande av förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget innehöll avvikelser från landstingets miljöprogram, bl a när det gäller ekologisk mat. Därför kunde vi från oppositionen inte godkänna upphandlingen. Den borgerliga majoriteten brydde sig inte ens om att kommentera den felaktiga hanteringen eller det faktum att vi inte följer våra egna styrande dokument.
Dessutom hade man hittat på en nyordning, nämnligen att styrelsen fick ett beslutsunderlag som inte innehöll anbudsgivarnas namn. I sammanställningen av anbud numrerades anbudsgivarna men vilka de var fick styrelsen inte veta. Från oppositionen krävde vi att få veta detta innan beslut men ordförande ställde detta under proposition och avslog vårt krav. Ett lagvidrigt hanterande som innebar att styrelsen faktiskt fattade beslut in blanco. Först efter klubbslag lästes de vinnande anbudsgivarna upp.
Hur resonerar man egentligen? Kan man fatta beslut in blanco? Nej säger jag. Styrelsen har det fulla ansvaret för upphandlingen och ska följdaktligen ha tillgång till hela beslutsunderlaget. En borgerlig ledamot tyckte det var så skönt att slippa veta vad hon fattade beslut om!!! Det säger det mesta om hur borgarna ser på sitt ansvar och sitt sätt att leda verksamheten.
Nu tror jag att det kanske kan bli rättning i leden i fortsättningen. En felaktig hantering kan stå landstinget dyrt. Jag kommer att driva frågan fullt ut.