tisdag 19 mars 2013


 

 

Erik Weiman (M) är problemet!

När landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) nu sparkar landstingsdirektören är det bara en desperat handling av honom för att försöka visa ledarskap. Det är ingen risk att han lyckas. Hans förtroende som ledare är redan i botten och det är det som är problemet – inte landstingsdirektören. Erik Weiman talar gärna om samarbete och samförstånd men när det kommer till praktisk handling visar han upp en oförmåga och okunskap om hur man uppnår detta. Han kräver att alla kontakter ska hålla sig troget inom den s k ”linjen” och i Erik Weimans värld fattar politiken (läs: majoriteten) beslut inom stängda dörrar som tjänstemännen enbart har att verkställa. Att tjänstemän eller opposition skulle kunna tillföra något genom en kritisk granskning finns inte i hans värld. De processer han ska leda blir ostrukturerade och leder aldrig till något konkret. Det har urholkat hans ställning och med tiden har han blivit alltmer isolerad. Man undrar hur länge hans partivänner och allianskollegorna kan tolerera situationen.

Det måste vara oerhört svårt att vara tjänsteman med en sådan ledare. Kerstin Westholm har försökt att se till landstingets bästa och också lyssnat på vad man säger ute i verksamheterna. Hon har haft stort förtroende bland såväl facken som verksamhetsföreträdare. Men Erik Weiman är svag som ledare och har inte kunnat hantera situationen och nu får det konsekvenser. Tyvärr blir resultatet att det grundläggande problemet finns kvar – Erik Weiman!

Sören Bergqvist

Landstingsråd (V)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar