fredag 22 mars 2013

Erik Weiman (M) tog beslutet utan delegation!
När Erik Weiman sparkade landstingsdirektören gjorde han det utan att ha landstingsstyrelsens delegation för det. Det är landstingsstyrelsen som tillsätter landstingsdirektör men också avslutar anställningen. Den delegation som finns till styrelsens ordförande är att i samråd med landstingsstyrelsens presidieutskott kunna besluta om "Villkor för anställningens avslutande." Han får alltså, efter att ha samrått med sina kollegor i presidiet, besluta om villkoren men det kan inte uttydas som en rätt att avsluta själva anställningen. Men det gjorde han. Dessutom utan att ha samrått med presidiet. Jag satt själv bredvis Börje Wennberg (S) 2 vice ordf i LS, när han blev uppringd av Erik och informerades om att han sparkat sirektören. Beskedet var dessutom redan lämnat till direktören så någon rådsmån fanns överhuvudtaget inte.

Dagen efter tillsatte Erik Weiman en t f landstingsdirektör. Det finns en delegation på att ordförande får göra tillfälliga förordnanden upp till max sex månader. Dock är kravet även här att han ska göra detta i samråd med presidieutskottet vilket han inte gjorde. Han tänkte informera Börje Wennberg före tillkännagivandet men när Börje sa att han skulle vidarebefordra informationen till övriga oppositionsråd inom de rödgröna, då sa Erik nej och Börje fick inget veta. Så oppositionen fick sin information först när landstingets pressmeddelande gick ut.

Erik Weiman har tagit beslut tidigare som han inte haft delegation på men är uppenbart oförmögen att lära av sina misstag. Som jag sa i mitt förra inlägg - detta var en desperat handling av en svag ledare.

Sören Bergqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar