tisdag 2 april 2013


V deltar inte i rekryteringen av ny landstingsdirektör

På dagens sammanträde med landstingsstyrelsen deklarerade Vänsterpartiet att man inte tänker delta i en rekryteringsprocess/rekryteringsgrupp för att hitta en ny landstingsdirektör.

- Min uppfattning är att uppdraget inte blir att hitta en bra och duglig tjänsteman utan snarare att hitta en tjänsteman som kan samarbeta med landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) och som kan acceptera hans ledarstil. Och att hitta en sådan person kan Erik Weiman bäst själv.

På dagens sammanträde anmäldes också det beslut som Erik Weiman fattade angående den tidigare landstingsdirektören Kerstin Westblom. Ett mycket krystat beslut, tydligt utformat för att försöka få det till att stämma med delegationsordningen. Bifogas.

- För min del är det helt uppenbart att Erik Weiman inte hade delegation på att avskeda landstingsdirektören. Delegationen gäller beslut om anställningsvillkor för landstingsdirektör och beskrivs förutom lönerevision och andra förmåner, även som ”Villkor för anställningens avslutande.”. Beslut om anställning av eller uppsägning av landstingsdirektör ligger därmed kvar på hela landstingsstyrelsen men Erik Weiman har på egen hand sagt upp landstingsdirektören.

Landstingets revisorer har redan börjat titta på detta men det finns skäl att även överväga ett överklagande till Förvaltningsrätten. Det är inte första gången Erik Weiman överskrider sina befogenheter och det är viktigt att hanteringen blir synad ordentligt.

I Erik Weimans beslut om att avsätta landstingsdirektören, men även i beslutet om tillsättandet av en tillförordnad landstingsdirektör, anger han att samråd med landstingsstyrelsens presidieutskott har skett. Detta är helt nonsens. Något sådant samråd har inte skett och det är allvarligt när styrelseordföranden på ett så påtagligt sätt försöker vilseleda både landstingsstyrelsen och allmänheten.

Sören Bergqvist (V)

Landstingsråd och ledamot av landstingsstyrelsen.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar