måndag 8 april 2013


2013-04-08

Varför ljuger Erik Weiman (M)?

Det känns obehagligt när en så högt placerad politiker som Erik Weiman, landstingsstyrelsens ordförande, obesvärat ljuger. I både beslutet om uppsägning av Kerstin Westholm och i beslutet om tillförordnande av landstingsdirektör så skriver Erik Weiman att samråd har skett med landstingsstyrelsens presidieutskott. Han vet att ett sådant samråd inte har ägt rum. I fallet med Kerstin Westholm informerades 2:e vice ordförande Börje Wennberg (S) om avskedet efter det att Kerstin fått beskedet. Han hade visserligen försökt nå Börje strax före mötet med Kerstin men inte lyckats. Bilden är entydig. Erik hade redan bestämt sig och gjorde ett halvhjärtat försök att hinna med att informera Börje om sitt beslut före mötet med Kerstin.

I beslutet om att tillsätta Eva Ljung som tillförordnad landstingsdirektör anger Erik även här att samråd skett med presidieutskottet. Vilket alltså inte är sant. Han ringde förvisso Börje ett par timmar före att tillkännagivandet skulle ske men när Börje då sa att han sitter i möte med övriga landstingsråd i den rödgröna oppositionen och därmed kunde delge dem namnet så backade Erik och sa att han inte litade på oss i oppositionen och inte ens Börje fick reda på namnet. Det fick vi alla i oppositionen reda på senare när beslutet var fattat och facken hade informerats.

Synonymer till samråd är konsultation, överläggning eller diskussion. Information är något helt annat.

F d ordföranden i landstingsrevisionen har överklagat Erik Weimans beslut om att avskeda Kerstin Westholm till Förvaltningsrätten. I en kommentar låter Erik hälsa att han välkomnar en prövning och hänvisar till att rätten tidigare prövat ett liknade ärende, uppsägningen av den förre landstingsdirektören Erik Hemmingsson och fann att det var ett korrekt beslut. Här far Erik med osanning igen. Överklagandet som gjordes gällde inte uppsägning, eftersom det formellt blev så att Erik Hemmingsson själv sade upp sig, utan gällde det avgångsvederlag som Erik Weiman godkände utan att det fanns täckning i avtalet. Förvaltningsrätten konstaterade då att delegationsordningen då var otydlig och avvisade besväret.

Som sagt, det är obehagligt och besvärande när landstingsstyrelsens ordförande inte håller sig till sanningen. Det är bra att både landstingets revisorer och förvaltningsrätten nu gör en granskning. Jag undrar fortfarande vad Eriks partikamrater och allianskollegor tycker.

Sören Bergqvist
Landstingsråd (V)

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar